Post of the day

Móc chìa khoá in ảnh cực yêu – Lưu giữ những kỉ niệm...

Móc chìa khoá in ảnh cực yêu giúp lưu lại những kỉ niệm Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khi những giây phút ở bên cạnh bạn bè, người thân được coi là những “kỷ niệm” thì cũng là lúc bạn nghĩ tới việc làm sống dậy những giây phút ấy. Những bức ảnh…